NL FR EN

Noodnummers

Medische spoedgevallen en brandweer: 112
Politie: 101
Anti-gifcentrum: 070 245 245


Alcohol en drugslijn: 078 15 10 20
Zelfmoordpreventie (24u/24u): 1813
Aids en soatelefoon. 078 15 15 15
Holebifoon: 0800 99 533


Slachtofferhulp: 014 23 02 42
Childfocus: 116 000
Kinder- en jongerentelefoon: 102
Meldpunt mishandeling, misbruik en kindermishandeling: 1712
Kindermishandeling UZ Gasthuisberg Leuven: 016 34 31 31
Meldpunt geweld en seksueel misbruik: 1712
Meldpunt bejaardemishandeling: 078 15 15 70