GDPR-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 zal de Privacy Commissie, de Belgische privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (GDPR of soms ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd) gaan handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de GDPR voorschriften voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. Het is daarom ook een inspanningswet.

Waarom werd de Europese wetgeving rond databescherming veranderd?

De GDPR is in feite het resultaat van een herziening van de Europese wetgeving uit 1995; de Data Protection Directive. Die wetgeving werd door elke lidstaat op een andere manier geïnterpreteerd, wat uiteindelijk leidde tot fragmentatie en onduidelijkheid. Daarnaast had de wetgeving nood aan modernisering om ontwikkelingen zoals de cloud en sociale media – en de enorme hoeveelheden data die daarmee gepaard gaan – het hoofd te bieden.