Griepvaccinatie

Om iedereen zo snel mogelijk te voorzien van een vaccin, organiseren wij een "vaccinatiecampagne" :

11 november 2021

Voor een afspraakmoment vast te leggen, belt u best naar: 016 40 09 70.

Vanaf 1 oktober 2021 kan u het vaccin zonder voorschrift reserveren bij de apotheker.
    Registratie risicopatiënten    

De registratie van de individuele risicopatiënten in het kader van COVID-19 zal volgens de nieuw geldende criteria van 2-4-2021 gebeuren: Momenteel is dit nog niet mogelijk !
In de loop van april zullen de nodige tools ter beschikking gesteld worden.

We volgen dit nauwkeurig op.

U hoeft hier niet voor te bellen.
Indien u hierover vragen hebt; dient u een afspraak te boeken. 

Als uw arts online geen beschikbaarheden meer heeft, bel gerust naar ons secretariaat voor nog een extra afspraakmoment! 


Maatregelen COVID-19:

Doorloop de 'corona checklist'. Het blijft belangrijk om voldoende tijd voor elke patiënt vrij te maken om de kabinetten te kuisen, materiaal te ontsmetten, voldoende ruimte in de wachtzaal te voorzien, kabinet te verluchten, ...

Enkele tips om dit vlot te laten verlopen :


- Kom steeds op tijd naar je afspraak.

- Per afspraak kunnen 2 mensen van eenzelfde bubbel behandeld worden (kinderen mogen begeleid worden door één volwassene).

- Bereid uw afspraak goed voor : indien u voorschriften nodig heeft : noteer dit van tevoren ;

indien u documenten moet laten onderteken : neem deze mee naar uw afspraak

- Draag steeds een (stoffen) neus-mond-masker op uw afspraak (of een sjaal voor neus en mond)

- Voor ieders veiligheid hebben wij een nieuwe wachtzaal in een tent op de parking voorzien, gelieve hier te wachten tot een arts u roept

- Maak geen online afspraak indien u hoest, niest, verkouden of kortademig bent, koorts, keelpijn of spierpijn hebt, maar  --> bel 016/400970.

Het secretariaat noteert uw vraag en gegevens, waarna een arts met u contact zal opnemen om te bepalen of een raadpleging en/of corona-test noodzakelijk is.


Na telefonisch contact met de arts, gelieve de gemaakte afspraken na te komen. 

Wij trachten de mogelijks besmette patiënten zoveel als mogelijk te scheiden van gezonde patiënten.

Indien er een vermoeden is of u hebt symptomen, vermijdt contact met:

 • risicopatiënten (longziekte, hartziekte, auto-immuunziekte, kanker, diabetes..)
 • ouderen
 • baby's en kleine kinderen


Resultaten Covid-test

Wil u het resultaat van uw covid-test weten? Bel hiervoor na 24u-48u naar uw eigen huisarts. De wachtarts kan deze resultaten niet zien.
Kan u vlot overweg met internet? Neem zelf een kijkje of het resultaat al binnen is op https://mijngezondheid.belgie.be/#/ (doorklikken op ‘rapporten en resultaten’) Indien uw klachten nog aanwezig zijn en/of u test positief, neem steeds contact met uw huisarts.

Meer info?

www.info-coronavirus.be/nl

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/waarom-neemt-de-overheid-drastische-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Belmomenten dokters  (tijdelijk niet van toepassing, alle vragen worden genoteerd door het secretariaat en u zal teruggebeld worden door een arts)

Voor niet urgente vragen en het bespreken van resultaten zouden wij willen vragen om zoveel mogelijk op deze momenten te bellen. Dit is om telefonische onderbrekingen tot een minimum te beperken.
Bedankt om hiermee rekening te houden.

 • Dr. Barbier Inge: dinsdag, donderdag tussen 18u en 19u
 • Dr. Vandewiele Elien: maandag, woensdag, vrijdag tussen 16u30 en 17u

EEN AFSPRAAK MAKEN

 • Onze consultaties zijn op afspraak.
 • Bij voorkeur maakt u een afspraak via deze website. Indien dit niet mogelijk is, mag u ook telefonsch een afspraak maken op 016 40 09 70.
 • Wanneer er online geen afspraken meer beschikbaar zijn, mag u steeds telefonisch contact opnemen. Wij proberen u de dag zelf nog verder te helpen.
 • Ook voor urgenties zijn wij steeds telefonisch bereikbaar. 

EEN AFSPRAAK ANNULEREN

 • Indien u niet meer op afspraak wenst te komen of verhinderd bent, vragen wij u uw afspraak te annuleren, zodat wij andere patiënten beter kunnen verder helpen.
 • Afspraken die online zijn gemaakt, kan u annuleren via deze website tot 4 uur voor de afspraak. 

EEN HUISBEZOEK AANVRAGEN

 • Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die erg ziek zijn of zich moeilijk kunnen verplaatsen naar onze praktijk. Het aanvragen van een huisbezoek gebeurt steeds telefonisch en dit liefst vóór 10 uur.


De GDPR-wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 zal de Privacy Commissie, de Belgische privacytoezichthouder, de nieuwe privacywet (GDPR of soms ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd) gaan handhaven. Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, verenigingen van eigenaren, alle vormen van verenigingen, groot en klein, moeten aan de GDPR voorschriften voldoen. De nieuwe wet verwacht van verenigingen om actief veel stappen te ondernemen: alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. 

Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving zullen er een aantal herzieningen gebeuren in onze praktijk.